O nas

Firma

EMBUS

powsta

ł

a w 2009 roku.

Ś

wiadczymy us

ł

ugi w zakresie krajowego transportu pasa

ż

erskiego.

Zatrudniamy kierowc

ó

w do

ś

wiadczonych i z kwalifikacjami.

Zapewniamy mieszka

ń

com powiatu pyrzyckiego  regularny dojazd do pracy, szko

ł

y, instytucji administracyjnych, lekarzy i sklep

ó

w.

Oferujemy r

ó

wnie

ż

dow

ó

z os

ó

b na uroczysto

ś

ci sportowe i okazjonalne: chrzciny, wesela, pogrzeby itp.

Wynajmujemy busy dowo

żą

c na lotniska w Polsce i zagranic

ą

. Organizujemy wycieczki dla przedszkoli i szk

ół

.

Wsp

ół

pracujemy z lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami pozarz

ą

dowymi,

ś

wiadcz

ą

c im us

ł

ugi przewozowe.

 

 

Zapraszam do współpracy!

 

Organizacja wycieczek

DLA PRZEDSZKOLI, DLA SZKÓŁ

 

Propozycja EMBUS obejmuje sprawdzone i ch

ę

tnie odwiedzane miejsca. Stawiamy na dobr

ą

zabaw

ę

po

łą

czon

ą

z nauk

ą

. Podziemne trasy, tajemnica taka lekcja historii jest najlepsza. Podr

óż

wehiku

ł

em czasu, dla nas to nie problem. Nasz cel to rozbudzenie wyobra

ź

ni i ciekawo

ś

ci.

Je

ś

li maj

ą

Pa

ń

stwo inne pomys

ł

y na wycieczk

ę

zapraszamy do wsp

ół

pracy pomo

ż

emy w zorganizowaniu niezapomnianej przygody.

PRZYKŁADOWE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ EMBUS:

 

PARK DINOZAURÓW- NOWINY WIELKIE

 

Spacer z przewodnikiem pozwoli przybli

ż

y

ć

ewolucj

ę

 

ż

ycia na ziemi. Le

ś

na

ś

cie

ż

ka edukacyjna z 40 naturalnej wielko

ś

ci modelami, plac zabaw z ukrytym szkieletem, staw z kolorowymi rybami, multimedialna sala lekcyjna, zaj

ę

cia plastyczne to tylko kilka z licznych atrakcji parku.

 

FOLWARK PODKOWA

 

Króliki, owce, kucyki, kozy, konie, osioł

ki oraz inne

ż

yj

ą

tka. Wszystkie s

ą

na wybiegach pod opiek

ą

opiekuna. To idealne miejsce do obcowania ze zwierz

ę

tami, dziecko mo

ż

e je dotkn

ąć

, pog

ł

aska

ć

, przytuli

ć

. Niezapomniane prze

ż

ycie dla najm

ł

odszych.

 

GEOPARK MORYŃ

 

Które z dzieci nie oglą

da

ło bajki „Epoka Lodowcowa”

? Mory

ń

umo

żliwia podróż

od zlodowacenia po dzie

ń

dzisiejszy. Naturalnej wielko

ś

ci mamut, nied

ź

wied

ź

jaskiniowy, tygrys szabloz

ę

bny czy ko

ń

przewalski, ekspozycja g

łazów oraz piaskownica, w której moż

na znale

źć

 

ś

lady plejstoce

ń

skich zwierz

ą

t.

 

NAZISTOWSKA FABRYKA BENZYNY POLICE

 

Istnia

ł

a w latach 1938-1945. Zak

ł

ady produkowa

ł

y benzyn

ę

lotnicz

ą

i lubrykanty, g

łównie na potrzeby Luftwaffe, zajmował

y powierzchni 200 ha. Do obs

ługi kompleksu zatrudniano robotników cywilnych, jeńców oraz pracowników obozu koncentracyjnego.

PODZIEMNE TRASY SZCZECINA

 

schron zosta

ł

zbudowany w czasie II wojny

ś

wiatowej. Do zobaczenia jest 40 manekin

ó

w, 50 tematycznych wystaw, 500 eksponat

ó

w i d

ł

ugie tunele oraz kompleks pomieszcze

ń

. Grupie towarzyszy przewodnik i

ś

cie

ż

ka d

ź

wi

ę

kowa.

 

FORT GERHARDA ŚWINOUJŚCIE+ PODZIEMNE MIASTO WOLIN

 

Fort Gerharda jest jednym z niewielu miejsc, gdzie tury

ś

ci mog

ą

poczu

ć

smak wojskowej s

ł

u

ż

by. Zwiedzanie fortu ma form

ę

przyspieszonego szkolenia wojskowego, gdzie umundurowany wredny prusak jest przewodnikiem. 5 km od fortu znajduje si

ę

wej

ś

cie do kompleksu Podziemnego Miasta. Pot

ęż

ne schrony po

łą

czone s

ą

kilometrami podziemnego korytarza.

 

PARK ROZRYWKI ZIELENIEWO koło Koszalina

 

W Western City mo

ż

na nauczy

ć

si

ę

rzuca

ć

lassem, strzela

ć

z bicza, ta

ń

czy

ć

w stylu kowbojskim i wiele innych. W wiosce india

ń

skiej strzelanie z

ł

uku czy wykonywania rodzimego ta

ń

ca to podstawa. W tym miejscu znajdziemy te

ż

Mini Zoo oraz stadnin

ę

, istnieje mo

ż

liwo

ść

przeja

ż

d

ż

ki na koniu albo wielb

łą

dzie. Do dyspozycji jest r

ó

wnie

ż

park rozrywki, gdzie dobra zabawa jest podstaw

ą

.

 

Wynajem busów

embus-foto3
embus-foto4
embus-foto5
embus-foto6
embus-foto7

DLA GOŚCI WESELNYCH

Oferujemy autobusy 61, 55 i 39 osobowe, kt

ó

re w komforcie przewioz

ą

wi

ę

ksz

ą

ilo

ść

os

ó

b. W cen

ę

jest wliczony przew

ó

z z ko

ś

cio

ł

a lub USC na sal

ę

weseln

ą

, a nast

ę

pnie, po imprezie, do hotelu lub ustalonego miejsca. Na

ż

yczenie M

ł

odej Pary pojazd mo

ż

e by

ć

udekorowany balonami oraz mie

ć

tabliczk

ę

na szybie z imieniem Nowo

ż

e

ń

c

ó

w. Kalkulacj

ę

koszt

ó

w przeprowadzamy dla ka

ż

dego klienta indywidualnie.

 

INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Rocznica

ś

lubu, osiemnasta, to doskona

ł

e okazje do

ś

wi

ę

towania. Firma EMBUS oferuje busy (9-cio oraz 18 osobowe) oraz autobusy.  Szybki przejazd w komfortowych warunkach to, to co niezb

ę

dne dla go

ś

ci udanej imprezy. Kalkulacj

ę

koszt

ó

w przeprowadzamy dla ka

ż

dego klienta indywidualnie.

 

PRZEWOZY NA LOTNISKO

Oferujemy wynajem bus

ó

w 9- osobowych na lotniska w Polsce i zagranic

ą

. Goleni

ó

w, Pozna

ń

, Krak

ó

w, Warszawa, Berlin to przyk

ł

adowe lotniska do kt

ó

rych je

ź

dzimy. Mo

ż

liwe jest dowolne miejsce dowozu i odwozu. Kalkulacj

ę

koszt

ó

w przeprowadzamy dla ka

ż

dego klienta indywidualnie.

 

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji .
Nasze biuro:
Plac Ratuszowy 1, pok. 40
74-200 PYRZYCE

tel. +48 501 297 116

e-mail: embus2009@wp.pl
www.embus.info
Copyright © EM-BUS 2019. All right reserved.